O NAS

Pracownie Robót Sztukatorskich i – Konserwacji Zabytków ARKADY od 1977 roku specjalizują się w konserwacji i restauracji zabytków architektury oraz w wykonawstwie tradycyjnej sztukaterii na bazie naturalnych materiałów, przyjaznych zdrowiu i środowisku. Firma działa na terenie Polski i Europy realizując zlecenia państwowe i prywatne. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, by sprostać wszelkim, indywidualnym zamówieniom. Naszą misją jest, by tradycje rzemiosła artystycznego oraz twórczości artystycznej pozostawały wciąż żywe.

Firma ARKADY od czterdziestu lat przyczynia się do przekazywania dziedzictwa architektonicznego i podnoszenia walorów estetycznych przestrzeni nie tylko na terenie Polski, ale także Europy. Już w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia prowadziliśmy szereg działań konserwatorskich na terenie byłej Czechosłowacji m.in. w Pradze, Bratysławie, Martinie i Bańskiej Bystrzycy. Od 1989 roku realizujemy prace na obiektach zabytkowych w Niemczech m.in. w Berlinie, Hamburgu, Koblencji, Kleve – Keeken, Duisburgu, Düsseldorfie i Stuttgarcie. Pozostajemy przy tym wciąż bardzo aktywni na terenie Polski dbając o najwyższy standard prowadzonych robót konserwatorskich i restauratorskich. Zachęcamy do zapoznania z naszymi wybranymi realizacjami.

Założycielem Pracowni Robót Sztukatorskich i – Konserwacji Zabytków ARKADY jest Mieczysław Janicki posiadający tytuły mistrzowskie w rzemiosłach: sztukatorstwo i murarstwo nadane przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi. Od początku swojej działalności należał do Cechu Rzemiosł Budowlanych, a od roku 2012 jest członkiem Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów. Ponadto posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz ma uprawnienia konserwatorskie do prowadzenia prac remontowo – budowlanych i sztukatorskich w obiektach architektury nadane w 1995 roku przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków. Od 1989 roku na podstawie decyzji Handwerkskammer Koblenz Mieczysław Janicki posiada tytuł mistrzowski także na terenie Niemiec.

 

Od początku działalności właściciel firmy ARKADY, Mieczysław Janicki, dążył do stałego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności swoich pracowników. Nawet w trudnych dla prywatnych przedsiębiorców latach 80. XX wieku zawsze stawiał na nowinki technologiczne, które poprawiały efekty pracy, pozostając przy tym wierny sztuce tradycyjnego rzemiosła. Mówi o tym między innymi w wywiadzie z 1988 roku, którego udzielił łódzkiej gazecie „Ekspres Ilustrowany”. Zapraszamy do lektury.

źródło: „Ekspress Ilustrowany 21.10.1988, nr 207”

W 2015 roku właściciel firmy ARKADY został uhonorowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego tytułem „Mistrza Rzemiosł Artystycznych”. Tytuł ten nadawany jest rzemieślnikom posiadającym m.in. znaczący i uznany dorobek zawodowy w zakresie naprawy i konserwacji zabytkowych obiektów budowlanych oraz świadczenia usług związanych z artystycznym zdobieniem obiektów budowlanych.

Fot. Facebook Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Firma ARKADY dysponuje niezbędnym zapleczem administracyjno – produkcyjnym do samodzielnego realizowania inwestycji. Nasza kadra posiada uprawnienia i odpowiednią wiedzę do prowadzenia prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Prowadzimy własną pracownię sztukatorską, w której z należytą starannością odtwarzamy skomplikowane detale architektoniczne oraz realizujemy indywidualne zamówienia Inwestorów. Właściciel firmy jest bezpośrednio zaangażowany w proces każdej budowy. Oprócz wykonawstwa zajmujemy się także opracowaniem programów prac konserwatorskich, projektów, kosztorysów i dokumentacji z przebiegu prac. Przeprowadzamy całość postępowania w celu uzyskania wytycznych konserwatorskich wydanych przez właściwego Konserwatora Zabytków. Współpracujemy z doświadczonymi architektami i konserwatorami dzieł sztuki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

design by xprom.pl