Oferta

ELEMENTY SZTUKATORSKIE SUFITOWE:

 • fasety ciągnione
 • fasety ornamentowane z odlewów
 • rozety ciągnione
 • rozety ornamentowane z odlewów
 • kasetony
 • kopuły
 • pola sztukatorskie
 • płaskorzeźby
 • sztukateria z narzutu

ELEMENTY SZTUKATORSKIE ŚCIENNE:

 • pola sztukatorskie
 • boazerie płycinowe
 • nisze
 • listwy przypodłogowe
 • supraporty
 • pilastry
 • konsole
 • półkolumny
 • płaskorzeźby
 • herby i kartusze
 • panneau
 • sztukateria z narzutu

DETALE ARCHITEKTONICZNE WOLNOSTOJĄCE:

 • kolumny
 • tralki
 • posągi
 • rzeźby

PORTALE KOMINKOWE

ELEMENTY SZTUKATORSKIE ZEWNĘTRZNE:

 • gzymsy
 • fryzy ornamentowane
 • opaski okienne i drzwiowe
 • bonie
 • podokienniki
 • kolumny
 • półkolumny
 • pilastry
 • konsole
 • zworniki
 • nisze
 • supraporty
 • płaskorzeźby

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY:

 • fontanny
 • gazony
 • rzeźby
 • figury
 • pawilony ogrodowe

STIUKI BAROKOWE:

 • wykonywanie nowych tradycyjnymi technikami
 • konserwacja i renowacja
 • przywracanie poleru
 • rekonstrukcja ubytków

MALARSTWO ŚCIENNE I SUFITOWE:

 • polichromie
 • freski
 • pozłotnictwo płatkami złota
 • mazerunek

PROJEKTY INDYWIDUALNE:

 • projekt koncepcyjny detali sztukatorskich naniesiony na rysunki elewacji, wnętrz etc.
 • projekt wykonawczy
 • model 3D wnętrza, elewacji, portalu kominowego etc. z wkomponowanymi detalami sztukatorskimi
 • fotorealistyczne wizualizacje
 • realizacja

KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA SZTUKATERII:

 • odtwarzanie i przywracanie elementów według zachowanych fragmentów lub fotografii
 • czyszczenie, uzupełnianie z narzutu, cyzelowanie
 • wykonanie modeli i rzeźb, form i szablonów
 • odlewy: gipsowe, cementowe, w cemencie romańskim, w materiałach szlachetnych, w betonie lekkim, z materiałów kompozytowych na bazie kalafonii itp.
 • sklepienia w technice Rabitza
design by xprom.pl